Celsius

Namn

Översättningar

Vad betyder Celsius inom generell ?

''auktorsförkortning för'' Olof Celsius d.ä.

Diskussion om ordet Celsius

Celsius

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet Celsius

  • "Klimatavtalet innebär bland annat att länderna förbinder sig att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius jämfört med förindustriell tid, och att världens utvecklade länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från år 2020, när avtalet ska träda i kraft."
  • "Alla människor har olika grundtemperatur men sjukvården har satt gränsen för feber till 38 grader Celsius."
  • "Flaskorna har legat horisontellt i totalt mörker i konstant låg temperatur, cirka två till fyra grader Celsius – ” perfekta förhållanden ” enligt forskarna."
  • "Den högsta uppmätta temperaturen i landet under lördagen hade Såtenäs i Götaland och Forse i södra Norrland där termometrarna visade 32,1 grader Celsius."
  • "Campylobacter dör vid 70 grader Celsius."
  • "Utsläppen måste sjunka till högst 9,5 miljarder ton år 2050 för att temperaturhöjningen inte ska överstiga två grader Celsius."
  • "Det gör att köttet kan hålla sig färskt i upp till nio dagar vid fyra grader Celsius."
  • "En utmaning med vaccinet är dock att det måste hållas vid temperaturer runt minus 70 grader Celsius."
  • "Även om människan förmår begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius över den förindustriella genomsnittstemperaturen – målet i Parisavtalet – kommer snöförlusterna enligt forskarna att bli stora : 30 procent."
  • "– Det visar att trädens utbredningsgränsen mot kalfjället snabbt reagerar på klimatförändringar, ungefär i nivå med vad man kan förvänta sig utifrån en teperaturhöjning med cirka 1,4 grader Celsius under den aktuella perioden, säger Lisa Öberg i ett pressmeddelande."

Vad betyder Celsius inom generell ?

''auktorsförkortning för'' Olof Celsius d.ä.

Möjliga synonymer till Celsius

Diskussion om ordet Celsius

Celsius

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Celsius

Celsius

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till Celsius

Diskussion om ordet Celsius

celsius

Adjektiv

Vad betyder celsius inom generell ?

of a temperature scale that registers the freezing point of water as 0 degrees C and the boiling point as 100 degrees C under normal atmospheric pressure

Diskussion om ordet celsius