bo

bor

bodde

bott

bo

Verb
Vanligast
 • "Jag bor i Uppsala"
amerikansk engelska
 • "Han bodde i Ohio"

Synonymer

 • "Du kan bo hos oss"

Synonymer

vara inneboende
 • "De bor tillsammans"
 • "Han bor med sin faster och farbror i Montclair"
 • "Han bor på 10 Dover Street i London"
 • "Hon bor officiellt i Danmark"

Synonymer

litterärt, formellt
 • "Vi bor på landet numera"
bo en begränsad tid
 • "Jag bodde på ett hotell under min vistelse i Barcelona"
bo tillfälligt, inneboende
 • "Var bor du nu?"

Synonymer
Bos

Substantiv
wild and domestic cattle; in some classifications placed in the subfamily Bovinae or tribe Bovini

Synonymer

BOS

Substantiv
förkortning data
Basic Operating System

Synonymer

bos

Substantiv
däggdjur
bos
Visa bild Fotograf: Abbott75
 • Svenska
 • ko [ däggdjur ]