BMI

(-)(-)(-)
Substantiv
medicin
BMI
Visa bild Fotograf: InvictaHOG
Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat.

Synonymer
BMI

Substantiv
förkortning medicin
Body Mass Index, relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen BMI är lika med kroppsvikt i kilo delat med kroppslängd multiplicerat med kroppslängd. Värdet 25 anses vara gränsen till övervikt

Synonymer

förkortning data
Branch if Minus

Synonymer