B4

Adjektiv
internet
vid chattning vanlig förkortning: