largo

largot

largon

largona

Substantiv
musik
mycket långsamt musikstycke
 • Engelska
 • largo [ musik ]argon

argonet

(-)(-)
Substantiv
kemi
grundämne med atomnummer 18, kemiskt tecken Ar, atomvikt 39.948, smältpunkt -189.2 grader, kokpunkt -185.7 grader. Upptäckt år 1894 av J.W. Rayleigh.
 • Engelska
 • argon [ kemi ]

Är en/ett

Arno

Namn

Arago

Namn

Fargo

Namn

arg

argare

argast

Adjektiv

ergo

Adverb

argt

Adverb

arco

Adverb
musik
på stråkinstrument; att spela med stråken i stället för [pizzicato]
 • Engelska
 • arco [ musik ]

arvo

Substantiv
slang australiensiska

Synonymer

argol

Substantiv
jordbruk
Som bränsle
dryck vin
bildad hos vin som blivit gammalt
 • Svenska
 • hinna [ dryck ]

largo

largos

Substantiv
musik
mycket långsamt musikstycke
 • Svenska
 • largo [ musik ]

argon

Substantiv
kemi
grundämne med atomnummer 18, kemiskt tecken Ar, atomvikt 39.948, smältpunkt -189.2 grader, kokpunkt -185.7 grader. Upptäckt år 1894 av J.W. Rayleigh.

Synonymer

cargo

cargoes

Substantiv
goods carried by a large vehicle

Synonymer

Arno

Namn
a river in central Italy rising in the Apennines and flowing through Florence and Pisa to the Ligurian Sea

Synonymer

Arago

Namn

Fargo

Namn
largest city in North Dakota; located in eastern North Dakota on the Red river

ago

Adjektiv
gone by; or in the past
 • "two years ago"
 • "`agone' is an archaic word for `ago'"

Synonymer

largo

Adjektiv
very slow in tempo and broad in manner

ergo

Adverb
(used as a sentenced connector) therefore or consequently

arco

Adverb
musik
string instruments: to play with the string, instead of [pizzicato]
 • Svenska
 • arco [ musik ]

ago

Adverb
in the past
 • "sixty years ago my grandfather came to the U.S."
 • "long ago"