Anschluss

(-)(-)(-)
Substantiv
militärväsen
Österrikes tvångsinförlivning med Tyskland av NazitysklandAnschluss

Substantiv
militärväsen
Österrikes tvångsinförlivning med Tyskland av Nazityskland