Ada

Namn


ADA

Substantiv
förkortning data
Automatic Data Acquisitions

Synonymer

ADD

Substantiv
förkortning data
ADD
Automatic Document Detection, WordPerfect

Synonymer

AAT

Substantiv
förkortning data
Average Access Time

Synonymer

A-D

Substantiv
förkortning data
Analog to Digital

Synonymer

Ada

Namn

AD

Adverb

A.D.

Adverb