stil

stilen

stilar

stilarna

Substantiv
  • "Det var inte min stil på kuvertet"

Synonymer

Synonymer
rutil

rutilen

(-)(-)
Substantiv
mineral
rödbrunt till svart mineral, har betydelse för utvinning av titan

stil

Adjektiv

futil

Adjektiv

til

tils

Substantiv
botanik

stil

stils

Substantiv

until

Preposition