öde

ödet

öden

ödena

Substantiv
öde
Öde, sammanfattningen av de händelser, som en varelse upplever under sitt levnadslopp till lycka eller olycka. En människas öde bestäms av hela den mångfald inre och yttre orsaker, som påverkar henne, hennes medfödda andliga och kroppsliga natur, de omständigheter, under vilka hon lever, och hennes egna av viljan ledda handlingar.
Ödet hänvisar till ett förutbestämt förlopp. Det kan ses som en förutbestämd framtid, antingen i allmänhet eller för en enda individ. Det är ett koncept som bygger på tron att det är en fast fysisk form för universum.nöje

nöjet

nöjen

nöjena

Substantiv

öre

öret

(-)(-)
Substantiv
bildligt valuta
  • Engelska
  • bean [ slang ]
  • sou [ valuta ]

löje

löjet

löjen

löjena

Substantiv

Synonymer

Eje

Namn

Eje

Namn