överliggare

överliggaren

överliggare

överliggarna

Substantiv
byggnadskonst
Vågrät byggnadsdetalj

Synonymer

utbildning

Synonymer