överlåtelsehandling

överlåtelsehandlingen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi