överhalning

överhalningen

(-)(-)
Substantiv
sjöfart
reparation av fartyg

Synonymer

krängning av fartyg

Synonymer