överflyttning

överflyttningen

överflyttningar

överflyttningarna

Substantiv