överföring

överföringen

överföringar

överföringarna

Substantiv
  • "Social konstruktion och maktöverföring"
  • "Detta medger överföringen av kraft"

Synonymer

data