överens

Adjektivöverens

Adverb
se även verbet agree

överens

Interjektion