öppning

öppningen

öppningar

öppningarna

Substantiv
Vanligast allmänt

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer