önskemål

önskemålet

önskemål

önskemålen

Substantiv
Önskan (även optation) är ett substantiv för någonting som eftersträvas, med verbavdelningen önska

Synonymer