önskemål

önskemålet
önskemål
önskemålen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet önskemål på svenska?

Obestämd singular: önskemål
Bestämd singular: önskemålet
Obestämd plural: önskemål
Bestämd plural: önskemålen

Hur används ordet önskemål

  • "Key har utryckt önskemål om att inte få särbehandling från Migrationsverket."
  • "Vi skräddarsyr rekryteringsprocessen efter företagens önskemål."
  • "Alla är välkomna, och man matchar ihop sig efter önskemål och tillgänglighet."
  • "Dessutom får polisen samtal där föräldrars önskemål är att offret eller vittnet backar."
  • "Key har utryckt önskemål om att inte få särbehandling från Migrationsverket."
  • "Enligt punkt 11.2 skall ” uppfyllande bör-krav ( önskemål ) värderas i ekonomiska termer."
  • "Tingsrätten valde alltså att lägga sig ungefär mitt emellan parternas önskemål."
  • "Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om placering vid en viss förskoleenhet. ” Gör kommunen så i exemplet ovan?"
  • "Domaren beslöt att skjuta upp häktningsförhandlingarna till på tisdag, enligt önskemål från försvaret som ville få mer tid att hinna förbereda sig."
  • "Dessutom får polisen samtal där föräldrars önskemål är att offret eller vittnet backar."