ökning

ökningen

ökningar

ökningarna

Substantiv

Synonymer

Synonymer