öken

öknen

(-)

öknarna

Substantiv
geologi
öken
Öken är ett landområde med mycket sparsam nederbörd och ofta hög avdunstning som därigenom har ingen eller mycket sparsamt med växtlighet