öka

ökar

ökade

ökat

öka

Verb
vardagligt

Synonymer

ekonomi

Synonymer

Synonymer

Synonymer