åtfölja

åtföljer

åtföljde

åtföljt

åtfölj

Verb
  • "Arbetsboken åtföljs av ett kasettband med dialoger"
  • "Han åtföljdes av livvakten"
  • "John skall åtfölja oss till Kabul"
  • "Varje överklagande skall upprättas i tre exemplar och skall åtföljas av två kopior"

Synonymer