även

Adverb
  • "Tavlan är inte bara vacker, den är även dyrbar"

Synonymer

Beskriver motsatsförhållande
  • "Även om boken inte är välskriven så fungerar den som underhållning"

Synonymer

ålderdomligäven

Preposition