ämne

ämnet

ämnen

ämnena

Substantiv
allmänt
Konkret material

Synonymer

allmänt

Synonymer

utbildning
kurs på läroanstalt

Synonymer

Synonymer