ädel

ädlare

ädlast

Adjektiv
av god börd

Synonymer

mineral
  • "Ädla metaller är bl.a. guld och silver"

Synonymer

Synonymer

zoologi
Om djur

Synonymer