ångström

(-)(-)(-)
Substantiv
teknik
1 Ångström är lika med 0.1 nanometerÅngström

(-)(-)(-)
Substantiv

Ångström

Substantiv