:granska

Verb

Vad betyder :granska inom generell ?

noggrant iaktta eller undersöka, noggrant läsa igenom, noggrant gå igenom