Fotograf:
Anders Forsberg
Licens:
proprietär
Källa
Tullgarn