whiten

whiten
whitened
whitened
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till whiten

Hur används ordet whiten

  • "This detergent will whiten your laundry"

Vad betyder whiten inom färg ?

turn white

Möjliga synonymer till whiten

Diskussion om ordet whiten