these

determinant

Översättningar

Möjliga synonymer till these