talsyntes

talsyntesen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet talsyntes

  • "Men tekniken kan också användas av personer med funktionsnedsättningar, så kallad ögonstyrd talsyntes."
  • "Hon sågar det argument som brukar lyftas fram om att punktskrift är förlegat och att talsyntes, det vill säga att texten läses upp, och andra tekniska hjälpmedel skulle vara tillräckliga."
  • "Det handlar om talsyntes som redan finns som hjälpmedel för elever med till exempel dyslexi men den kostar pengar och måste vara installerad på just den dator där eleven arbetar."
  • "- Det är inte heller säkert att det arbetet med talsyntes sker i Sverige, jag har hört Indien nämnas till exempel, säger Christina Öst."
  • "Men när statliga Taltidningsnämnden drar i stödbromsen och den levande inläsningen ersätts av datastyrd talsyntes läggs många taltidningar ned."
  • "Ljudfilerna har sedan transkriberats ord för ord och används nu i utvecklingen av ett avancerat program för talsyntes – helt utan kundernas kännedom."
  • "Totalt 200 timmar av telefonsamtal har sedan transkriberats ord för ord och används nu i utvecklingen av ett avancerat program för talsyntes – helt utan kundernas kännedom."
  • "Appen ska fungera med hjälpmedel som exempelvis förstoringsprogram, talsyntes och punktskriftsdisplay."
  • "För synskadade är det till exempel viktigt att webbplatserna stödjer hjälpmedel som talsyntes eller punktskriftsdisplay."
  • "– Dagens talteknologi, som talsyntes och taligenkänning, är inte så bra på att låta som de deltar i ett samtal utan de läser upp saker i väldigt hög utsträckning."

Diskussion om ordet talsyntes