sublimate

sublimate
sublimated
sublimated
Verb

Översättningar

Synonymer till sublimate

Ordet sublimate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder sublimate inom generell, generell, generell ?

direct energy or urges into useful activities

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till sublimate (inom generell)

Möjliga synonymer till sublimate (inom generell)

Ordet sublimate inom medicin

Synonymer till sublimate (inom medicin)

Diskussion om ordet sublimate

sublimate

Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Vad betyder sublimate inom kemi ?

the product of vaporization of a solid

Diskussion om ordet sublimate

sublimate

Adjektiv

Möjliga synonymer till sublimate

Diskussion om ordet sublimate