sub

sub
subbed
subbed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till sub

Möjliga synonymer till sub

Diskussion om ordet sub

sub

subs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet sub har 8 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom sjöfart
  • Inom militärväsen
  • Inom järnväg
  • Inom trafik
  • Inom data
  • Inom media
  • Inom organisation
fiskar
sjöfart
militärväsen
järnväg
trafik
data
media
organisation

Ordet sub inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till sub (inom fiskar)

Möjliga synonymer till sub (inom fiskar)

Ordet sub inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
  • ubåt  [ militärväsen, sjöfart ]

Synonymer till sub (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till sub (inom sjöfart)

Ordet sub inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till sub (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till sub (inom militärväsen)

Ordet sub inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska
  • tunnelbana  [ amerikansk engelska, järnväg ]

Synonymer till sub (inom järnväg)

Möjliga synonymer till sub (inom järnväg)

Ordet sub inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till sub (inom trafik)

Ordet sub inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till sub (inom data)

Möjliga synonymer till sub (inom data)

Ordet sub inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till sub (inom media)

Ordet sub inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Synonymer till sub (inom organisation)

Möjliga synonymer till sub (inom organisation)

Diskussion om ordet sub