ruminate

ruminate
ruminated
ruminated
Verb

Översättningar

Hur används ordet ruminate

  • "The cow ruminated quite content"

Ordet ruminate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mytologi
generell
mytologi

Vad betyder ruminate inom generell ?

chew the cuds; of ruminants

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till ruminate (inom generell)

Ordet ruminate inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till ruminate (inom mytologi)

Diskussion om ordet ruminate

  • - 2018-08-03

    fundersam