riposte

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till riposte

Vad betyder riposte inom sport ?

fäktrörelse

Diskussion om ordet riposte

riposte

riposte
riposted
riposted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till riposte

Diskussion om ordet riposte