physiognomy

physiognomies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till physiognomy

Ordet physiognomy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder physiognomy inom generell, generell, generell ?

föreställningen att man från en människas anletsdrag eller kroppstyp kan bestämma hennes begåvning och personlighet

se förklaring för fysiognomik

Översättningar (inom generell)

Ordet physiognomy inom slang

Synonymer till physiognomy (inom slang)

Diskussion om ordet physiognomy