optimering

optimeringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet optimering

  • "– Det första vi gör nu är att titta på i vilken ordning blocken ska tas ur drift utifrån optimering av bränsleanvändning och utifrån de investeringsförutsättningar vi har fått, säger Ringhals vd Eva Halldén."
  • "- Inom transportfrågor jobbar vi med optimering av transport mellan företag, ett annat område rör tillståndsfrågor för vindkraft, hur ska vi bli bättre, blir snabbare på att få upp fler vindkraftverk helt enkelt."
  • "Bolaget kommer också att tillhandahålla en rad professionella tjänster som kompetensutveckling, nätdesign och optimering samt supporttjänster."
  • "Det finns stora vinster att göra både i energieffektivitet, sänkningen av bränsleförbrukning och optimering av körningen."
  • "Genom att ha stödfunktioner på plats i Kaunisvaara förbättrar vi effektiviteten och möjliggör för produktionsteamet att fokusera på våra viktiga mål för optimering och ökad produktion."
  • "- Omställningen innebär bland annat ökad grad av standardisering i arbetsprocesser och erbjudanden till marknaden, ökade insatser för affärsutveckling och marknadsbearbetning samt optimering av både gemensamma och lokala verksamheter."
  • "När den akuta boendebristen uppstod i höstas beslutade Migrationsverket om förtätning, eller ” optimering ” som myndigheten valde att kalla det."
  • "Egentligen är det optimering vi håller på med just nu."
  • "– Mjölkroboten behöver ständig optimering."
  • "Hans forskning behandlar gränslandet mellan datavetenskap och matematik inom optimering och simulering."

Vad betyder optimering inom generell ?

det att optimera

Diskussion om ordet optimering