offshore

Adjektiv

Hur används ordet offshore

 • "Här finns plats för både övning och vindkraft och faktum är att försvaret ska ha förmåga att agera i vindkraftsprojekt offshore."
 • "Trots att Blekinge offshore arbetat med etableringen sedan 2008 så varnar Blekinges riksdagsledamot Annicka Engblom ( M ) för att regeringen nu hastar fram med beslutet om etableringen av vindkraftsparken i Hanöbukten."
 • "Men Anders Nilsson som är vd för Blekinge offshore håller inte med riksdagsledamoten."
 • "Enligt Blekinge offshore så skulle vindkraftsparken i Hanöbukten generera 1000-tals arbetstillfällen och ett beslut innan sommaren skulle innebära att man kunde komma igång med detta."
 • "” Kraftlänken kommer att ersätta gasturbiner offshore och minska utsläppen av koldioxid med 300 000 ton per år, motsvarande det koldioxidutsläpp som cirka 30 000 bostäder genererar ”, skriver ABB i ett pressmeddelande."
 • "Så det är långt fram i tiden innan det uppstår lönsamhet i de projekten, säger Olle Hedberg, vd WPF offshore."
 • "Produktionen av vindkraftsel har de senaste åren haft stora lönsamhetsproblem och det är en bakgrund till att Göteborg energi inte längre vill vara med i Kattegatt offshore, enligt Hallands nyheter."
 • "Strax före jul i fjol fick företaget Favonius till slut klartecken i domstol för att få bygga den omtvistade vindkraftsparken Kattegatt offshore på Skottarevet – en knapp mil till havs utanför Falkenberg."
 • "Efter många års juridisk kamp för att få sätta upp 50 vindkraftsverk utanför Hallandskusten stöter Kattegatt offshore nu på nästa svårighet – huvudfinansiären hoppar av."
 • "Planerna på vindkraftparken Kattegatt offshore har varit omdebatterade."

Vad betyder offshore inom generell ?

havs-, utanför fastlandet; ersätts vanligen med adverbet till havs

offshore

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet offshore

 • "offshore winds"
 • "offshore oil reserves"

Vad betyder offshore inom generell, generell, generell ?

(of winds) coming from the land

at some distance from the shore

Möjliga synonymer till offshore

offshore

Adverb

Hur används ordet offshore

 • "cruising three miles offshore"

Vad betyder offshore inom generell ?

away from shore; away from land