lumper

lumpers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lumper

Ordet lumper har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
sjöfart
ekonomi
generell

Ordet lumper inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till lumper (inom sjöfart)

Ordet lumper inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Ordet lumper inom generell

Synonymer till lumper (inom generell)

Diskussion om ordet lumper