lösningsmedel

lösningsmedlet
lösningsmedel
lösningsmedlen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet lösningsmedel på svenska?

Obestämd singular: lösningsmedel
Bestämd singular: lösningsmedlet
Obestämd plural: lösningsmedel
Bestämd plural: lösningsmedlen

Hur används ordet lösningsmedel

  • "Undersökningarna av föroreningar i marken kring Textilias anläggning i Karlskrona visar spår av lösningsmedel."
  • "Rester av lösningsmedel har påträffats väster om den gamla kemtvättdelen av anläggningen, sådan tvätt pågick där mellan 1970 till 2004."
  • "Släppte ut livsfarligt lösningsmedel"
  • "Ett företag som skulle renovera en vägtrumma invid riksväg 70 i Säters kommun släppte ut lösningsmedel i vattendraget och i naturen."
  • "En stark doft av lösningsmedel och det sticker till i näsan när man luktar lite försiktigt på GBL."
  • "Enligt åtalet spillde företagets anställda av oaktsamhet ut ohärdat styren, som är ett hälsofarligt organiskt lösningsmedel."
  • "Vem tände eld på tolv tunnor lösningsmedel?"
  • "Han ska ha överlåtit de tolv tunnorna med lösningsmedel till den andra mannen, trots att han visste att denne inte hade tillstånd att hantera miljöfarliga kemikalier."
  • "Han ska i april ifjol hällt ut och eldat upp 2 400 liter lösningsmedel i en grusgrop i Solvarbo i Säters kommun."
  • "Den man som anhölls igår misstänkt för att ha dumpat och satt eld på lösningsmedel nära en vattentäkt utanför Säter begärdes idag häktad för grovt miljöbrott."

Vad betyder lösningsmedel inom kemi ?

Ett lösningsmedel (eller solvent) är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning. https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sningsmedel

Möjliga synonymer till lösningsmedel

Relaterat till lösningsmedel

smältning