låta påskina

låter påskina
lät påskina
låtit påskina
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet låta påskina på svenska?

Presens: låter påskina
Preteritum: lät påskina
Supinum: låtit påskina

Vad betyder låta påskina inom generell ?

ge intryck av, låta förstå, göra gällande, antyda

Möjliga synonymer till låta påskina