IP-telefoni

IP-telefonin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet IP-telefoni

  • "Fast telefoni via internet, IP-telefoni, är nu vanligare än traditionellt telefonerande via kopparnätet, enligt Post- och telestyrelsens ( PTS ) statistik över fjolårets utveckling på data- och telefoniområdet."
  • "Felet påverkar också kunder som har IP-telefoni."
  • "Det handlar om ett stort antal bolag som handlat med mobiltelefoner och IP-telefoni, och som misstänks ha skapats för att komma över stora summor skattepengar i en så kallad momssnurra."
  • "IP-telefoni som stod för stora intäkter men i verkligheten aldrig ägt rum."
  • "Förklaringen ska ha varit en drastiskt ökad handel med framför allt IP-telefoni, som enligt årsredovisningen ” ökat över alla förväntningar ”."
  • "Bolaget handlar med IP-telefoni och hade 2019 en redovisad omsättning på 3,6 miljarder."
  • "SVT:s granskning visar att 70 av de drygt 100 bolag som kan kopplas till mobilhärvan, också uppger att man handlar med IP-telefoni."
  • "Av samma skäl har regeringen också valt att inte låta den nya lagändringen omfatta handel med IP-telefoni, trots att det enligt flera experter kan bli nästa möjliga marknad för bedragarna."
  • "Dessutom bör säkerhetspolisen enligt Moderaterna få möjlighet till hemlig dataavläsning, det vill säga kunna läsa krypterad trafik exempelvis IP-telefoni som Skype och olika chattprogram."
  • "– Momsbedrägerier med IP-telefoni är bland de farligaste som finns, mycket farligare än med mobiltelefoner."

Vad betyder IP-telefoni inom internet, telefoni ?

överföring av röstsamtal och dylikt via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP). Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen uppdelad i datapaket. IP-telefoni kallas ibland webbtelefoni eller bredbandstelefoni. http://sv.wikipedia.org/wiki/IP-telefoni

Diskussion om ordet IP-telefoni