Io

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet Io

  • "Bertoluccis sista film var Io e te ( Du och jag ) från 2012."
  • "Tillsammans med ett par andra ex-stjärnspelare sjöng han den klassiska italienska låten ” Io Vagabondo ” från 1972."
  • "– Io voglio un gelato."
  • "Io är den innersta av dem och är endast obetydligt större än vår egen måne."
  • "Nio aktiva vulkaner på Io är kända."
  • "Forskarna tror att de har hittat ett perfekt jämförelseobjekt, en måne långt ute i solsystemet – Jupiters måne Io."
  • "Io påminner om jorden som ung"
  • "Io påminner om den unga jorden med denna heta och primitiva typ av lava som fanns här för flera miljarder år sedan."
  • "Om forskarna kan slå fast att den här primitiva typen av lava finns på Io, kan de studera de förhållanden som rådde under jordens barndom."
  • "Io visar alltså hur den unga jorden bör ha sett ut."

Vad betyder Io inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
en av Jupiters måne|månar, känd för sin vulkaniska aktivitet

Relaterat till Io

måne

Diskussion om ordet Io

Io

Substantiv

Vad betyder Io inom generell, generell ?

(Greek mythology) a maiden seduced by Zeus; when Hera was about to discover them together Zeus turned her into a white heifer

the closest of Jupiter's moons; has active volcanoes

Diskussion om ordet Io