introduction

introductions
Substantiv

Hur används ordet introduction

  • "they resisted the introduction of impractical alternatives"

Ordet introduction har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom utbildning
  • Inom skor
sjöfart
musik
generell
utbildning
skor

Ordet introduction inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till introduction (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till introduction (inom sjöfart)

Ordet introduction inom musik

the first section of a communication

Översättningar (inom musik)

Synonymer till introduction (inom musik)

Möjliga synonymer till introduction (inom musik)

Ordet introduction inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till introduction (inom generell)

Ordet introduction inom utbildning

a basic or elementary instructional text

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till introduction (inom utbildning)

Ordet introduction inom skor

a new proposal

Översättningar (inom skor)

Synonymer till introduction (inom skor)

Möjliga synonymer till introduction (inom skor)

Diskussion om ordet introduction