internment

internments
Substantiv

Översättningar

Synonymer till internment

Ordet internment har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet internment inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till internment (inom juridik)

Ordet internment inom generell

confinement during wartime

(inom generell)

Synonymer till internment (inom generell)

Möjliga synonymer till internment (inom generell)

Diskussion om ordet internment