heaver

heavers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet heaver har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
ekonomi
sjöfart
generell

Ordet heaver inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till heaver (inom ekonomi)

Ordet heaver inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet heaver inom generell

a bar used as a lever (as in twisting rope)

Diskussion om ordet heaver