• Thomas V - 2014-10-04 - 0 svar

    varning från Avast

    jag får en varning från mitt virusskydd, Avast, att Tyda Direkt har 'dåligt rykte'. (även Babylon lär ha dåligt rykte) Märker inget själv.